EcoRaee dá pasos importantes dende Ourense na reutilización de material tecnolóxico.

Xose_Anton_Vila_e_Javier_Rodeiro-72196 Vigo 27 de Mayo. A onde vai parar o refugallo de todos os aparellos electrónicos que se tiran ao lixo? Está pregunta debérona facer os responsábeis do proxecto EcoRaee, logo de saber que arredor dun 4% do lixo xerado na UE está composto por residuos electrónicos ou eléctricos, porcentaxe que en España equivale a máis de 150.000 toneladas anuais de material que non é axeitadamente tratado e que xera danos no ambiente e na saúde. Co gallo de combater este panorama naceu o proxecto EcoRaee, que dende o campus de Ourense (Universidade de Vigo) vai á procura de alternativas de reutilización deste equipamento electrónico en desuso. Ver noticia entera. Fuente de la Información : www.codigocero.com/